Energigardiner

Den nya och innovativa produkten Energigardin är en solfilmsrullgardin och det kan också sägas att den fungerar som “byggnadens solglasögon”, ett solskydd för dina fönster. Energigardin är en produkt som håller högklassig kvalitet och ger optimalt med fördelar.

Energigardiner fungerar som vanliga rullgardiner och är veckad för att utsikten inte ska förvrängas. Energigardinen kan fås i vit, svart, silver och brons.

Kassetten som rullar in energigardinen är liten och nätt och eftersom den och de styrskenor som finns på vardera sida om gardinen kan beställas i valfri färg passar den alltid in i rummets inredning.

Montering av kassetten kan ske på fönstrets insida, mellan fönsterrutorna i ett treglasfönster eller direkt på fönsterglaset.

Om så önskas kan energigardinen också monteras direkt på fönstret genom fastlimning av styrskenorna. Det är även möjligt att montera kassetten i nederkant för att när så önskas ha öppet och släppa in ljuset endast i övre delen av fönstret.

Solfilmsrullgardiner har tidigare funnits på marknaden men inte använts i större utsträckning då produkten inte varit tillräckligt utvecklad och förfinad för att vara ändamålsenlig enligt arkitekter och hus- och fastighetsägare.

Framskridande utveckling

Produkten har nu radikalt förbättras och är i sin nuvarande utformning ändamålsenlig i alla avseenden. Det kan anses som revolutionerande att ett så förkastat koncept brutit ny mark och blivit populär.

Vid utvecklingen av produkten har fokus legat på dels design och dels på funktionalitet.

Designen är numera lyckad i och med att en installation av solfilmsrullgardin snarare kan betraktas som en både snygg och praktisk accessoar till byggnaden.

Utvecklingen av funktioner har också lyckats fylla krav på kvalitet och lösa praktiska detaljer. Bland annat var ett önskemål att solfilmsrullgardinerna även skulle gå att montera i treglasfönster, vilket nu är möjligt. Det faktum att solfilmsrullgardinen är veckad bidrar förutom att behålla utsiktens perspektiv även till att materialet är slitstarkt och då även för breda fönster. Även de motorer som används har en lång förväntad livslängd.