Generellt kan man säga att fönsterfilm ger skydd för människor och egendom, från effekterna av solen, samt ger ökad säkerhet och trygghet i de händelser som leder till trasiga glas.

Begreppet fönsterfilm som användning i solskydd för glas går tillbaka till tidigt 1960-tal. Den ursprungliga filmen designades för att styra den värme-/kylbalans i fastigheter som beror på solvärmebelastning. Sådana tidiga filmer reflekterade endast solstrålning tillbaka från ett glas, för att förhindra uppvärmning av inre ytor som normalt drabbas av direkt solljus, och samtidigt tillåta fri sikt genom glaset.

Allt eftersom fönsterfilmer utvecklats och förbättrats har det blivit bättre och bättre egenskaper för fönsterfilmerna. Tidiga filmer var högglansiga och skapade en speglande yta, detta löstes genom olika typer av infärgning av polyestern som är basen i alla filmer, och idag finns fönsterfilmer i en mängd varianter såsom som brons, grått, guld, bärnsten, etc.

Energikrisen i början av 1970-talet väckte ytterligare intresse och då på en annan aspekt av fönsterfilms- användning: minskning av värmeförlusten till utsidan. Det upptäcktes att polyesterfilm tenderade att absorbera och återstråla långvågig infraröd värme snarare än fungera som en transparent medium. Genom experiment har nya filmmaterial och konstruktioner utvecklats som bättre utnyttjar denna egenskap. Dessa filmer förbättrats avsevärt värmeisoleringen i rummet.

Effektivitetsvinsterna av solskyddsfilmer beror mycket på lokala väderförhållanden, byggnadens orientering, fönsterstorlek och andra faktorer som yttre skuggning. Med stigande energikostnader har produkter såsom fönsterfilm blir en allt värdefullare investering för kommersiella lokaler, bostadsägare och facilitetsförvaltare.

Filmtek_solstrålning_värme

Det finns många typer och konstruktioner av solskyddande och säkerhetshöjande fönsterfilmer. Dessa filmer betraktas i byggbranschen som “eftermontering”, det vill säga produkter som skall tillämpas på befintliga byggnader i stället för att användas i nybyggnation. I sin enklaste form är fönsterfilm sammansatt av en polyesterbas där en reptålig beläggning appliceras på ena sidan. Andra sidan har häftämne (klistersystem) och har vid leverans en tunn skyddande plast applicerat. När skyddsplasten avlägsnas frigörs klistersystemet och fönsterfilmen kan appliceras på glaset. Tidigare fanns endast fönsterfilmer för montage på insidan av glasen, dock har behovet för utvändigt montage ökat genom att de befintliga glassystemen i fastigheter har blivit alltmer komplexa med olika typer av energibeläggningar och annat.

Idag levererar FilmTek AB fönsterfilmer för invändigt bruk där garantitiden är hela 15 år. Vid utvändiga montage är kan vi erbjuda 8 års garanti på utvalda serier av fönsterfilmer som monteras på utsidan.