Intressant läsning om fönsterfilm. Byggnadsmyndigheterna i Kalifornien, USA har godkänt och rekommenderar solskyddsfilm som en viktigt komponent för att spara energi i privathus och kommersiella fastigheter. Kalifornien har sedan många år legat lång fram i sina energispar åtgärder och detta visar på nyttan med fönsterfilm som en åtgärd för att spara energi.

Läs och ladda ner hela rapporten på International Window film Associations hemsida (Engelska)

http://www.iwfa.com/ConsumerInfo/CAEnergySavingsStudy.aspx