Värmereducerande solskyddsfilm monterat utvändigt på Restaurang Gondolen.Kund: Stockholm Fastighetsfilm & Restaurang Gondolen.