Förra veckan avslutade FilmTek AB ett montage på ca 300 kvadratmeter med splitterskyddsfilm till ett företag som byggt nytt i närheten av oljehamnen i Göteborg.

Problemet de hade var närhet till stora oljedepåer och vid en eventuell olycka eller attentat mot oljedepåerna skulle risken öka för deras verksamhet och personalen skulle kunna skadas.
Efter genomgång och olika förslag på lösningar valde de FilmTek som leveratör av splitterskyddsfilm. Vi kom in i slutet av bygget och gjorde klart vårt arbete med minimal störning på bygget och hela installationen kunde avslutas på 3 arbetsdagar.

Nu kan verksamheten bedrivas säkrare och personalen får skydd om en olycka sker.

FilmTek AB tackar för förtroendet!

 

Säkerhetsfilm för

splitterskydd