• Solskyddsfilm till Restaurang Gondolen

    Värmereducerande solskyddsfilm monterat utvändigt på Restaurang Gondolen.Kund: Stockholm Fastighetsfilm & Restaurang Gondolen.

    Read more

  • Splitterskyddsfilm i Afrika

    FilmTek AB anlitades att utföra montage av splitterskyddsfilm till en svensk ambassad i Afrika. Uppdragsgivare var Solar Gard och Svenska Utrikesdepartementet. Säkerhetsfilmen monterades på insidan av glasen för att skydda personal och lokaler vid en eventuell explosion. Montaget utfördes samtidigt som den vanliga verksamheten pågick i lokalerna och ca 100 kvadratmeter splitterskyddsfilm monterades på drygt

    Read more