fbpx

Är solskyddsfilm eller energisparfilm en vettig investering?

Energibesparing med en solskyddsfilm eller energisparfilm, är det en vettig investering? Förutom uppenbara och direkt fördelarna som kommer sig av att filmen filtrerar bort UV-strålning, vilket resulterar i en bättre och sundare miljö för människor att vistas i, får även inredning och möbler längre livslängd. Allt sammantaget ger vinst. Att dessutom få ett filter som reducerar IR-strålning ökar den vinsten. IR-strålning är strålning som efter att ha passerat genom fönstret, omvandlas från kortvågig strålning till långvågig strålning då den träffat en yta, det är den långvågiga strålningen som upplevs som värme. Därtill kommer de vinster som ekonomin och omgivningen gör, vilket jag strax ska redogöra för. De direkta fördelarna kommer direkt efter att FilmTek monterat film på glasen.

  • Värmefiltrering
  • UV-filtrering
  • Bättre ljus för arbete vid skärmar

Fakta som ytterligare tydliggör att det sparar på miljö och ger stora energibesparingar är lite svårare att uppvisa. Kalkyler som visar beräkning av hur stora fördelarna blir och påvisar en riktigt bra ROI (return of investment) på investeringen brukar vara ett bra beslutsunderlag. Med hjälp av en sådan kan man besluta huruvida man ska se montage av en av våra moderna fönsterfilmer som en bra investering.

Vår tillverkare har utvecklat en applikation som de kallar minuttest.  Den ger en ganska klar bild av ungefärliga vinster och besparingar som finns att göra genom ett montage av solskyddsfilm eller energisparfilm. Nedanstående bilder är baserade på klimatzonen Stockholm, glasen som vi valt att använda är 2-glas isolerkassett (vanligaste sorten) och ett mindre kontor eller skola 3 våningar totalt ca 5000 kvm golv area, med ungefär 20 % glas i fasaden. Standarden som de använder i detta fall är amerikansk* Bild 1 visar värden för ett invändigt montage med en av våra standardfilmer. (klicka på bild för att se större) kalkyl_inv_solskyddsfilm Bild 2 visar värden för ett utvändigt montage med en av våra fönsterfilmer för exteriört bruk.  (klicka på bild för att se större) kalkyl_utv_solskyddsfilm Bild 3 visar värden för ett invändigt montage med en av våra helt nya Energisparfilmer, som förutom bra solfaktor även ger förbättratat U-värde efter montage. Filmen är helt unik i branschen, därför valde FilmTek att som första företag i Sverige genomgå en certifieringskurs redan innan lansering av produkten. Vi står beredda att hjälpa er!  (klicka på bild för att se större) kalkyl_inv_energisparfilm_enerlogic

*The LLumar One Minute Challenge™ Energy Savings Calculator uses the U.S. Department of Energy's DOE-2 energy simulation program,
along with average energy costs for your area, to calculate expected savings. Using the drop-down menus below, simply select your
location, glass type, building type and product type and we'll show you how much you can expect to save - and how quickly an
investment in LLumar can pay you back.

]]>

Kontakta Filmtek