Effektiv energibesparing med fönsterfilm

Det finns flera anledningar till att företag idag har krav på sig att spara energi och minska sina koldioxidutsläpp. Dels för en bättre miljö, alla förväntas hushålla med resurser och bidra till energibesparing. Ekonomin är en annan viktig faktor för att arbeta med metoder som innebär energibesparing.

 

 

Fönsterfilmen har en värmereducerande förmåga på sommaren

Fönsterfilm bidrar tack vare sin värmereducerande förmåga till att verksamheten förbrukar mindre energi och ger energibesparing genom jämnare och lägre inomhustemperaturer (som bland annat minimerar värmetoppar). Detta minskar behovet av luftkonditionering och låter kylsystemet arbeta mer effektivt med lägre kostnader samt nytta för miljön som resultat.

Fönsterfilm ger en effektiv energibesparing även på vintern

Tack vare den helt nya patenterade lågemissionsbeläggning som nu kan integreras i vår fönsterfilm kan vi lova er stora besparingar även på vintern. Tekniken är alltid ”på” och efter installation finns det inga tillkommande kostnader i form av drift eller underhållskostnader. Energisparfilm minskar värmeförluster, förbättrar komforten och förhindrar kallras.

Energisparfilm släpper igenom delar av den kortvågiga energin, men reflekterar tillbaka den långvågiga energin, rumsvärme. Med en emissivitet på 0.07 är den nästan lika effektiv som belagda lågenergiglas.

Hur kan sänkt inomhustemperatur spara energi?

Bara ett par grader lägre inomhustemperatur kan sänka nedkylningskostnaderna med 25 %. Luftkonditioneringssystem använder avsevärda mängder energi för att avlägsna värme från ett rum. Mitt på dagen under högsommaren kan belastningen på luftkonditioneringssystemet minskas tillräckligt för att stänga av hela enheter eller för att installera ett system med lägre driftkostnader vilket innebär både en ekonomisk besparing och en energibesparing.

Bara ett par grader lägre inomhustemperatur kan sänka nedkylningskostnaderna med 25 %.

Förutom energibesparingar som är följden av en montering av fönsterfilm, kan fönsterfilm ge en behagligare temperatur, minska bländning och samtidigt avvisa 99 % av UV-strålningen. Minskningen av UV-strålning har som väsentlig fördel att den minskar risken för hudcancer och har även fördelen att den skyddar inredningen mot blekning.