fbpx

Fellevererade glas

Boverkets regler gällande glas

Så här skriver Boverket i sina skrifter:

”Glasytor som är oskyddade och så belägna att personer kan komma i kontakt med dem, skall utformas så att risken för personskador begränsas. Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar, skall vara tydligt markerade”

Fellevererade glas

I många fall runt om i Sverige levereras dagligen glas och glaspartier med fel typ av glas. När de sitter i miljöer där människor rör sig ska glasen uppfylla visa villkor för att skydda mot skador som kan uppkomma på grund av att glas kan gå sönder. På bilden ser ni partier som blivit fellevererade antingen på grund av feltolkning av regler eller andra orsaker. Därför har byggnadsnämnden i Malmö ålagt detta företag att åtgärda problemet. Vi levererade en helt transparent säkerhetsfilm monterad på insidan på nedre glasen för att splitterskydda och förstärka glasen, eftermontaget uppfyller de kraven i klassificering EN12600 som reglerar klassen på glas. Kostnaden för denna åtgärd var ungefär 1/25 del mot att byta ut glaspartier.
Vi kan även leverera en tydlig markering till era glas.
Kontakta FilmTek om ni har problem med glas, vi är specialister på uppgradering av glas för solskydd, säkerhet och energibesparing.

Filmtek har arbetat med uppgradering av glas sedan 1992 och har stor erfarenhet som vi gärna delar med oss av! Det är smartare att uppgradera glas istället för att byta både för miljön och plånboken!

Välkommen

Kontakta Filmtek