Skyddsfilm glas Filmtek

Säkerhetsfilm Clear 4 C

Att använda splitterskyddsfilm på glasytor är en viktig säkerhetsåtgärd av flera anledningar. Splitterskyddsfilm, även känd som säkerhetsfilm, appliceras på glasytor för att minska risken för personskador vid exempelvis en explosion, inbrott eller annan form av oavsiktlig skada.

Fördelarna med att använda splitterskyddsfilm är många. För det första gör filmen glaset mer motståndskraftigt mot stötar och andra påfrestningar, vilket minskar risken för sprickor och splittring som kan orsaka personskador. För det andra kan säkerhetsfilmen även skydda mot inbrott eftersom den håller ihop glaset även om det krossas eller skärs upp av en inkräktare. För mer skydd se våra kraftigare skyddsfilmer här.

Splitterskydd för glas

Andra fördelar är inkluderat skydd mot UV-strålar som kan bleka inredning och andra föremål som utsätts för direkt solljus, ljudreduktion från utomhusmiljöer vilket kan öka trivseln inomhus och en kostnadseffektiv lösning jämfört med att byta ut hela glasytan till en dyrare och mer säker variant.

I sammanfattning är användningen av splitterskyddsfilm på glasytor en smart och viktig åtgärd för att öka säkerheten, skydda mot skador och inbrott, minska ljudnivån och skydda mot UV-strålar. Dessutom är det en kostnadseffektiv lösning för att öka säkerheten och tryggheten i både hem och andra byggnader. I dagens Sverige med mycket explosioner så kan tyvärr ett splitterskydd behövas i nästan alla områden.

Kostnadseffektivt: Att installera splitterskyddsfilm på befintliga glasytor kan vara en kostnadseffektiv lösning jämfört med att byta ut hela glasytan till en dyrare och mer säker variant.

Skapa säkra glasytor på

  • Sjukhus
  • Vårdboende
  • Psykiatrisk vård
  • Förskolor
  • Skolor 
  • Livsmedelsproduktion
  • Hemmamiljö
  • Miljöer med utåtagerande barn

Skyddsfilm glas Filmtek

Garanti från tillverkare:

10 år

Brandklass:

M1 kvm

Norm REACH RoHS:

Respekterad

Bredder att välja mellan:

152 cm

Skyddsfilm glas Filmtek

Säkerhetsfilm Clear 4 C

Produktfakta Solar silver 35 XC

Pleolit SP75

Synligt ljus (380 - 780 nm)

Transmission synligt ljus

Reflektion filmsida

Absorption ljus

75%

9%

16%

Solenergi (300 - 2500 nm)

Transmission

Reflektion filmsida

Absorption

Total solenergi reduktion (TSER)

Solfaktor (g)

Skuggningskoefficient

47%

27%

26%

50%

0.50

UV Reduktion (280–380 nm)

> 99%

*OS = Utvändig produkt

All data reported have been measured, calculated and reported in accordance with European Standard EN410 and EN673, by Interuniversity INISMA Belgium. The technical results are subject to variations within industry standards. These test data only contain results that were obtained after the use of specific test procedures and standards. Extrapolation of the data of the sample or samples relating to the batch or lot from which data were obtained may not correlate and should be interpreted with caution. Group M.A.M. is not responsible for differences in quality, composition, appearance, performance, or other feature of a similar product produced by persons or under conditions over which Group M.A.M. has no control.

Galleri

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® som tillverkar/tillhandahåller produkten förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer.
Se våra garantivillkor för ytterligare information

Kontakta oss idag

Stockholm: 08-35 54 10
Göteborg: 031-350 10 11
Helsingborg: 042-35 94 65

Övriga produkter

Kontakta Filmtek

Copy link
Powered by Social Snap