Fönsterfilm – en överblick!

nya filmmaterial och konstruktioner utvecklats som bättre utnyttjar denna egenskap. Dessa filmer förbättrats avsevärt värmeisoleringen i rummet. Effektivitetsvinsterna av solskyddsfilmer beror mycket på lokala väderförhållanden, byggnadens orientering, fönsterstorlek och andra faktorer som yttre skuggning. Med stigande energikostnader har produkter såsom fönsterfilm blir en allt värdefullare investering för kommersiella lokaler, bostadsägare och facilitetsförvaltare. Filmtek_solstrålning_värme Det finns många typer och konstruktioner av solskyddande och säkerhetshöjande fönsterfilmer. Dessa filmer betraktas i byggbranschen som “eftermontering”, det vill säga produkter som skall tillämpas på befintliga byggnader i stället för att användas i nybyggnation. I sin enklaste form är fönsterfilm sammansatt av en polyesterbas där en reptålig beläggning appliceras på ena sidan. Andra sidan har häftämne (klistersystem) och har vid leverans en tunn skyddande plast applicerat. När skyddsplasten avlägsnas frigörs klistersystemet och fönsterfilmen kan appliceras på glaset. Tidigare fanns endast fönsterfilmer för montage på insidan av glasen, dock har behovet för utvändigt montage ökat genom att de befintliga glassystemen i fastigheter har blivit alltmer komplexa med olika typer av energibeläggningar och annat. Idag levererar FilmTek AB fönsterfilmer för invändigt bruk där garantitiden är hela 15 år. Vid utvändiga montage är kan vi erbjuda 8 års garanti på utvalda serier av fönsterfilmer som monteras på utsidan.]]>