fbpx

Fönsterfilm för bättre klimatkontroll

Fönsterfilm; installerade fönsterfilmer kan ge förbättrad klimatkontroll. Som fastighetsägare eller fastighetsskötare har du två viktiga problem att lösa; kontrollera kostnader och säkerställa intäkter. Generellt kan sägas att du kan åstadkomma båda sakerna genom förbättrad klimatkontroll. Klimatkontroll påverkas genom att kostnader för kyla och uppvärmning kan hanteras bättre. Stabila intäkter kommer från glada hyresgäster, hyresgästerna är gladare när de har det bekvämt. Att installera fönsterfilm kan förbättra den övergripande kontrollen för din fastighet omgående och du kommer att se kostnadsbesparingar under många år.

Hur fönsterfilm förbättrar effektiviteten av kyla och uppvärmning

Kallt väder

Fönsterfilm med ett låg emissionsskikt (energisparfilm) kan också tillföra ett extra lager av skydd från kyla genom att reflektera tillbaka värmestrålning. Mindre energi krävs för att värma upp områden som redan känns varma. När inte kall luft kommer in kan termostaten ställas in på en mer avvägd temperatur. Dessutom kommer inte den varma luften kylas av lika snabbt och din räkning för uppvärmning minskar därför.

Varmt väder

Fönsterfilmen agerar som en sköld mot UV-, & IR-strålar. Det kan jämföras med ett parasoll på en varm solig dag; en byggnad med fönsterfilm kommer inte att absorbera så stor mängd värme (IR) från solen, och dessutom filtreras upp till 99,9 % av UV-strålningen. På så sätt minskar kostnader för nedkylning eftersom de utrymmen som behöver kylas inte blir lika varma.

Fönsterfilm får hyresgästerna att känna sig mer bekväma

Väl avvägd temperatur, som tidigare nämnts, kommer att skapa en behagligare inomhusmiljö för hyresgästerna. De kommer inte längre att bli utsatta för temperaturväxlingar mellan kalla dagar och varma soliga dagar. Hyresgäster och då särskild de som hyr kontor och arbetar med datorer dagligen, kommer också att upptäcka att bländningar i datorskärmar minskar med fönsterfilm. Till sist, men inte minst. Eftersom fönsterfilmen filtrerar ut UVA- och UVB-strålar kommer dina hyresgästers ägodelar inte att blekas eller skadas av solen. Hyresgäster som har det bekvämt är i större utsträckning benägna att förnya kontrakten, vilket tillför stabilitet i intäkter. Fönsterfilm finns i olika utföranden, bland annat solskyddsfilm, säkerhetsfilm, energisparfilm och inredningsfilm. Solskyddsfilmer som inlägget i huvudsak handlar om, finns i sin tur i många olika utföranden och kvaliteter, läs gärna mer på www.filmtek.se.

Kontakta Filmtek