Kapad E-post Konton!

SPAM

I datavärlden händer det ibland saker utanför vår kontroll och så är fallet nu. Vårt domännamn används som avsändare i en avsevärd mängd e-postmeddelanden
med innehåll som vi inte på något sätt ställer oss bakom.

Problemet har rapporterats och åtgärder har vidtagits för att åtgärda problemet som inte ligger hos oss eller inom vår kontroll och vi ber oavsett det alla drabbade om ursäkt för det obehag det orsakar, en känsla vi delar med er.

Unsolicited mail

In the world of computers, sometimes things happen beyond our control. This is currently the case. Our domain name is being used as the sender in a substantial amount
of email messages with content that we in no way endorse.

The problem has been reported and measurements have been taken to take control of the problem, which is not at us neither in our control.

Regardless of that, we want to apologize to all that have been affected by the matter that also affected us negatively.

Patric Isacson
VD FilmTek AB