fbpx

FilmTek introducerar ett helt nytt sortiment av fönsterfilmer

Nanoteknologi och keramiska filmer ger sitt bidrag till fönsterfilmsteknologin

Nanoteknologi

Nanoteknologi är ett samlingsbegrepp för allt som är lika med eller mindre än 100 nanometer. Det är någonting så smått att det knappt går att föreställa sig och finns på en intercellulär (befintlig mellan celler) nivå. Termen som sådan har inte använts så länge. Att manipulera molekyler är något som gjorts längre. Riktigt länge. 1959 föreslog fysikern Richard Feyman att möjligheten borde finnas, under senare delen av 1970-talen började Eric Drexler att uppfinna det som skulle bli molekylär tillverkning. 1992 använde Drexler molekylär nanoteknik. Nanoteknologi tillåter en extraordinär grad av precision vid manipulation av enskilda molekyler och sammansättningar av flera av dessa till material med häpnadsväckande egenskaper. Tekniken har på senare tid kommit att användas inom den avancerade fönsterfilmteknologin. Det finns många olika ämnen som kan brytas ner till partiklar i nanostorlek. Främsta användningsområde inom tekniken för fönsterfilm är att använda dessa nedbrutna partiklar till att kontrollera solens energi. Att använda nanoteknologi ger fönsterfilmen hållbara och säkra egenskaper som klarar svåra förhållanden. Som exempel på en rejält krävande situation där teknologin har prövats kan framhållas att NASA använt sig av tekniken för att skydda rymdkapseln under återinträdet till jorden. De fönsterfilmer som tillverkats med nanoteknologi har många andra användningsområden och motstår hetta bättre än filmer som tillverkats med metoder utan nanoteknologi. Fönsterfilm tillverkad med nanoteknologi är även mer hållbar än annan film. För information om andra användningsområden är artikeln på wikipedia matnyttig läsning: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nanoteknologi

Keramisk teknologi

Termen keramisk, i sammanhanget fönsterfilmer, används när beläggningar av nitrat och oxid används vid tillverkning av fönsterfilm. Under beläggningsprocessen tillförs nitrogen och/eller oxygen till förstoftningskammaren tillsammans med en negativ elektrisk laddning och argongas. Tillförseln av dessa gaser gör att fönsterfilmens metall blir icke-metallisk. Som exempel på nyttan med detta kan nämnas att alltför metalliserade filmer utgör ett problem för mobiltelefontäckning och dessa bör därför inte användas i områden med svag sändningssignal. På sådana platser är de nya filmerna med ny teknik mycket bättre, eftersom de inte har något metallskikt som kan utgöra ett problem för mobiltelefontäckning. Fönsterfilmens beläggning ändrar radikalt utseende tack vare detta och uppvisar en mindre reflekterande och glänsande yta i jämförelse med metallbeläggningar. Det är detta som menas med termen keramisk, vilket innebär att beläggningen inte längre är metall med metallens egenskaper och utseende, utan keramisk. Utseendet på keramiska filmer är beständigt hela filmens livslängd eftersom den inte innehåller någon färgning som kan blekas.

Sortiment

FilmTek introducerar nu en helt ny serie med fönsterfilmer med denna teknologi som är det absolut senaste inom branschen. Som exempel kan nämnas vår nya PX70S. Med ett ljusgenomsläpp på 67 % är den nästintill osynlig, den har en neutral gråbrun ton samt minimal utvändig reflektion, vilket gör att byggnadens utseende inte påverkas. Den nya teknologin i denna fönsterfilm för fastigheter filtrerar bort hela 58 % av inkommande värmestrålning, detta tack vara att den nya tekniken nu kan reducera hela 99 % av den värmebärande IR-strålningen. I serien av filmer finns flera olika fönsterfilmer med olika ljusgenomsläpp. Med bibehållet ljusinsläpp och hög värmereducering är detta fastighetsfilmernas Rolls Royce. Genom en låg absorption i filmkonstruktionen kan den monteras på insidan av många typer av isolerglas med minimal risk för termisk sprickbildning.]]>

Kontakta Filmtek