fbpx

Säkerhetsfilm för glasförstärkning

Skydda dina ägodelar med säkerhetsfilm Genom att förstärka insidan på ett vanligt glas försvårar och fördröjer man intrång i hemmet, kontoret eller lokalen. Intrånget tar betydligt längre tid och tillsammans med ett riktigt larm avbryts ofta försöket. Dina ägodelar får vara kvar och du har inte fått in allt glassplitter i din inredning. Tänk dig själv vad ett inbrott kan kosta – det stulna är en sak, men om du räknar även räknar med kostnader för stillestånd och glas splitter i resten av varorna som då inte går att sälja så kan kostnaderna bli förödande. FilmTek serie med  skyddsfilmer och säkerhetsfilmer har många användningsområden som man kanske ibland inte tänker på.

  • Försvåra intrång
  • Splitterskydd
  • Skydd mot personskador
  • UV-filter, samtliga filmer i vår serie reducerar instrålande UV-ljus med 99 %

Tidigare i sommar hände ju det som inte får hända! Ett skolbarn skadade sig svårt när de sprang på skolan och snubblade och ramlade rakt in i en oskyddad glasruta. En helt onödig olycka som lätt hade kunnat förhindras – hur ser det ut på ditt barns skola och omgivning? Väldigt viktigt att man anlitar professionell hjälp för att utreda vilka glas som kan orsaka skada och vilka som faktiskt uppfyller kraven i lagen. Vi på FilmTek erbjuder kommuner och skolor kostnadsfri rådgivning för att kartlägga glas i offentliga miljöer, vi har arbetat med glas och förstärkningar i snart 30 år och har goda kunskaper kring regler och farozoner. Har ni funderingar på risker eller funderar på att förstärka glas i er närhet? Kontakta oss för vidare rådgivning.   -Säkerhetsfilm för personskydd enligt EN12600 -Skyddsfilm som skyddar mot hård stöt enligt EN365 UV-skyddsfilm för att skydda inredning och varor mot blekning -Extrem UV-skyddsfilm för personer med hudåkommor som kräver ett fullständigt UV-skydd i flera spektrum -Museum som har ovärderlig inredning har speciella krav på UV-skydd och även skydd mot splitter. -Säkerhetsfilm som förstärker glas för utfallsskydd

Välkommen med er förfrågan!

Kontakta Filmtek