fbpx

Säkerhetsfilm för skydd mot explosion och glassplitter

Explosioner är katastrofala händelser som kan orsaka omfattande skador på människor och egendom. En av de mest underskattade farorna som följer en explosion är risken för flygande glassplitter. Glassplitter kan vara dödligt och leda till allvarliga skador på personer som befinner sig i närheten av explosionen.

När en explosion inträffar kastas det sönderdelade glaset med en oerhörd kraft i olika riktningar. Dessa glasfragment kan vara vassa som knivar och penetrera människors hud, orsaka skärskador och allvarliga inre skador. Det är inte bara de som är omedelbart nära explosionen som är i fara; glassplitter kan flyga långa avstånd och träffa oskyddade personer och byggnader i närheten.

Minimera skador från glassplitter

För att minimera risken för skador från flygande glassplitter är det viktigt att ta förebyggande åtgärder. Byggnader och fordon i explosionens närhet bör ha säkerhetsglas eller skyddsfönster för att minimera risken för skador. Människor bör också söka skydd bakom stabila objekt som kan fungera som skärmskydd mot flygande debris.

Säkerhetsfilm skyddar mot splitter och krossat glas

Sammanfattningsvis är faran med flygande glassplitter efter en explosion allvarlig och kan inte ignoreras. Att ta förebyggande åtgärder, som att använda säkerhetsglas och söka skydd, kan rädda liv och minska skadorna vid en explosion. Det är viktigt att vara medveten om denna potentiella fara och agera ansvarsfullt i händelse av en explosion.

Vad händer med glas vid en explosion?

I den direkta närheten av en explosion så skapar tryckvågen stor förödelse och stora skador. Men man kan skapa ett bra skydd mot sekundärskador från explosioner och tryckvågen. Genom att laminera insidan av det befintliga glaset kan man uppgradera och skapa ett klassat säkerhetsglas. Här är det viktigt att man väljer rätt produkt. Säkerhetsfilm kommer i olika tjocklekar och från olika tillverkare, det finns idag också en hel del tvivelaktiga produkter från Asien som kanske inte alltid uppfyller ställda krav, dessutom är det otroligt viktigt att produkten monteras på rätt sätt.

Säkerhetsfilm för splitterskydd

Uppgraderar glas till ett motståndskraftigt säkerhetsglas

Skador från flygande splitter!

När en explosion inträffar så är det en enorm mängd energi som frigörs och som skapar en stor tryckvåg som med stor kraft träffar föremål i dess väg. I dagens moderna arkitektur är hus och lägenheter ofta designade med stora oskyddade glas som potentiellt kan orsaka stor skada då det blir stora mängder splitter från dessa glas. Ett modernt glas idag är väldigt bra på många saker, men det innehåller normalt inget skydd för splitter. Genom att laminera det befintliga glaset med en av Filmteks säkerhetsfilmer skapar man en tryggare miljö i hemmet eller på arbetsplatsen.

Filmteks säkerhetsfilm reducerar risker för person och egendomsskador som kan uppstå!

När en explosion sker i ett bostadsområde så är konsekvenserna stora för alla boende, givetvis de i direkt närhet av själva explosionen, men även de en bit bort blir svårt drabbade och måste ofta hitta alternativt boende tills uppröjning av splitter både i boendet och utanför. Ofta tar det ett antal dagar tills glasmästarna har hunnit byta alla skadade och splittrade glas.

Hur skyddar en säkerhetsfilm?

En säkerhetsfilm är en värdefull teknologi som kan spela en avgörande roll i att skydda människor och egendom mot farliga glassplitter vid en explosion. Denna genomskinliga och tåliga film appliceras på glasytor, såsom fönster och dörrar, och fungerar som en barriär som hindrar glasfragment från att spridas vid en explosion.

När en explosion inträffar, är det kraften och trycket som genereras som vanligtvis får glasrutor att krossas. Men om säkerhetsfilmen är på plats, hålls glaset ihop och förhindrar att det splittras i små, farliga fragment. I stället för att flyga i olika riktningar förblir glaset fasthållet på filmen, vilket minskar risken för skärskador och allvarliga skador.

Säkerhetsfilmer är särskilt användbara i offentliga byggnader, skolor, bostäder och andra platser där människor kan vara utsatta för explosionsrisk. De ger ett extra lager av säkerhet och kan vara skillnaden mellan liv och död i händelse av en explosion.

Kontakta Filmtek för vidare information – vi har över 30 års erfarenhet från säkerhetsfilm och glas.

Kontakta Filmtek