Säkerhetsfilmer för glasförstärkning

Säkerhetsfilm Säkerhetsfilm även kallad skyddsfilm kommer i olika tjocklekar och är konstruerad av helt transparent polyester. Filmerna av polyester är i första hand till att förstärka glas. De kommer i olika tjocklekar och är uppbyggda med olika lager för att skapa en seg och kraftig förstärkning av glas. Normalt delar man in glas och klassningar av glas i flera olika kategorier – ”Säkerhetsglas avser en typ av glas som förhindrar eller verksamt minimerar risken för personskador vid kontakt med glas” Klassen för godkännande kallas för EN12600, med flera olika nivåer. ”Skyddsglas avser glas som skyddar mot vandalism, beskjutning, intrång, inbrott, explosioner m.fl. Klassen för godkännande kallas för EN356, med flera olika nivåer. Vid val av en fönsterfilm för skydd mot olika externa risker ska man ta många olika saker i beaktning innan val av tjocklek på skydds- eller säkerhetsfilmen. Vilken nivå ska man ha på skyddet? Vad ska skyddet innebära? Hur stora glasytor ska skyddas? Frågorna är många och för att får rätt produkt för rätt skydd är inte alltid självklart vilket val man ska göra. Vill man skydda barn  från skador i skolan från riskerna med glas som splittras när man går eller springer in i dem, eller ska skyddet stå emot attacker med handverktyg. Olika glastyper (isolerglas, enkelglas) och olika tjocklekar spelar också in i valet av förstärkning. T.ex ett stort skyltfönster som är av typen dubbelt isolerglas har ofta tjockare glasskivor i konstruktionen, där passar det inte med tunnare säkerhetsfilmer om man vill ha ett fullgott skydd. Skulle glasen gå sönder av externt våld eller annan orsak så är det väldigt svårt för en tunn film att orka hålla kvar vikten av tunga glas, där skulle vår rekommendation vara att välja ett kraftigare laminat typ Secur12, den produkten är en 3 skikts lamell som klarar kraven enligt EN356 P2A. [caption id="attachment_225" align="alignleft" width="300"]Säkerhetsfilm från FilmTek Säkerhetsfilm från FilmTek[/caption] Under 2013 har FilmTek AB varit inblandad i flera större projekt med förstärkning av glas med skyddsfilm eller säkerhetsfilm. Det nya IKEA varuhuset i Älmhult hade fått ”fel” glas i fasad och uppfyllde därför inte kraven enligt Svensk Standard, när vi blev inkopplade  hittade vi tillsammans med fasadfirman en lösning där vi monterade en helt transparent säkerhetsfilm (Secur04) på insidan och på så sätt höjde vi enkelt och kostnadseffektivt klassningen på glasen och efter klarade de kraven för utfallsskydd. På köpet fick IKEA också en filtrering av den skadliga och blekande UV-strålningen. I ett annat projekt under året ville man ha skydd från yttre våld såsom stenkastning och brandbomber in genom glasen. Under hösten 2013 utförde vi på uppdrag av NCC Construction AB i Malmö en förstärkning av glasen i bottenvåningen på Migrationsverkets nya lokaler i Malmö, där föll valet på vårt kraftigaste laminat Secur12. Vi laminerade insidan på de befintliga glasen och avslutade montaget med att i kanten lägga en transparent limfog för att ytterligare stärka konstruktionen. FilmTek AB har många års erfarenhet av förstärkning av glas med skydds- och säkerhetsfilmer, allt från enkla installationer på enstaka dörrglas till hela stora projekt där vi skyddar hela fastigheter. Det viktigaste för oss är att ni får rätt nivå på ert skydd! Vi ställer gärna upp med konsultationer kring produkterna, välkommen med er förfrågan.

Produkt Typ & konstruktion Klass
Secur04 Splitterskyddsfilm 1 lagers EN12600
Secur07 Säkerhetsfilm 2 Lagers EN12600
Secur08 Säkerhetsfilm 3 lagers EN356 P1A
Secur12 Skyddsfilm 3 lagers EN356 P2A
Secur15 Skyddsfilm 4 lagers * EN356 P3A
* Extra förstärkt för skydd mot skador från tryckvåg vid explosion, fråga efter vårt speciella förankringssystem (följ länken för engelsk presentation)
]]>