Skötselråd

INSTRUKTION FÖR RENGÖRING AV GLASRUTOR MED FILMTEKS SKYDDS- OCH SÄKERHETSFILM

För att filmerna skall bestå oskadade under lång tid skall följande anvisningar beaktas:

Som grundregel gäller att film alltid är mer repkänslig än vanligt glas.

Därför får ej skarpa verktyg eller andra föremål som kan orsaka repning användas mot filmytan.

 

I samband med rengöring gäller:

  • Rengöring eller annan vattenbegjutning skall inte göras under de första 45 dagarna efter montering. Detta skulle då fördröja härdningsprocessen och det skulle ta längre tid för resterande vattenlösning mellan film och glas att försvinna. Undvik dessutom att röra filmen under denna första tid. Först efter denna tidsperiod har filmen härdat fullständigt med glaset. Torktiden kan dock behöva förlängas, tiden beror på lokala förhållanden såsom glastjocklek, årstid, luftfuktighet samt temperatur. Den första tiden kan glaset vara flammigt, detta beror på att torkningsprocessen har påbörjats. Vattenblåsor kan dock kvarstå en tid men försvinner efterhand.
  • Rengöring får endast ske med mjuka trasor eller gummiskrapor som är fria från hårda partiklar. Rengöring bör endast ske med en mild tvättlösning. Vanligt fönsterputsmedel kan dock användas.
  • Rengöring får inte ske med samma rengöringsverktyg och vatten som tidigare använts utvändigt. Detta på grund av att smutspartiklar kan följa med och på så sätt skada filmen.
  • Om Ni råkar få färg, limrester eller annat på filmen, tas det lämpligast bort med lacknafta eller rödsprit, efterskölj med vatten efter rengöring.

OBS! Lämna en kopia av dessa anvisningar till ansvarig för rengöring av fönstren

Finns här att ladda ned som pdf.

Vi utför montage i Helsingborg, Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Norrköping, Lund, Gävle, Borås & Eskilstuna, Kristianstad, Halmstad, Varberg, Växjö

FilmTek är specialister på uppgradering och förädling av befintliga fönsterglas

Translate »
Copy link
Powered by Social Snap