fbpx

Instruktion för rengöring av glasrutor med fönsterfilm monterad av Filmtek

1. Alla filmer i vårt sortiment har en slittålig och nötningstålig ytbehandling, vidareutvecklat genom nanoteknologi och består av en unik beläggning av kiseloxid.
2. Polyester av högsta optisk kvalitet 
3. Starkt bindande klistersystem som binder med glaset efter härdning.
4. Skyddsfilm, som skyddar produkten innan installation och som avlägsnas vid montering.

För att filmerna skall bestå oskadade under lång tid skall följande anvisningar beaktas:

 • Som grundregel gäller att film alltid är mer repkänslig än vanligt glas.
 • Därför får ej skarpa verktyg eller andra föremål som kan orsaka repning användas mot filmytan.
 

I samband med rengöring gäller:

 • Rengöring eller annan vattenbegjutning skall inte göras under de första 45 dagarna efter montering. Detta kan fördröja härdningsprocessen och det skulle ta längre tid för resterande vattenlösning mellan film och glas att torka ut. Undvik dessutom att röra filmen under denna första tid. Först efter denna tidsperiod har filmen härdat fullständigt med glaset. Torktiden kan dock behöva förlängas, tiden beror på lokala förhållanden såsom glastjocklek, årstid, luftfuktighet samt temperatur.
 • Den första tiden kan glaset och filmen vara flammig, detta beror på att torkningsprocessen har påbörjats. Vattenblåsor kan dock kvarstå en tid men försvinner efterhand.
 • Rengöring får endast ske med mjuka trasor eller gummiskrapor som är fria från hårda partiklar. Rengöring bör endast ske med en mild tvättlösning. Vanligt fönsterputsmedel kan dock användas.
 • Rengöring får inte ske med samma rengöringsverktyg och vatten som tidigare använts utvändigt. Detta på grund av att smutspartiklar kan följa med, och på så sätt skada filmen.
 • Om Ni råkar få färg, limrester eller annat på filmen, tas det lämpligast bort med lacknafta eller rödsprit, efterskölj med vatten efter rengöring.
 

OBS! Lämna en kopia av dessa anvisningar till ansvarig för rengöring av fönstren

Föregående bild
Nästa bild

Instruktion för rengöring av glasrutor med fönsterfilm monterad av Filmtek

1. Alla filmer i vårt sortiment har en slittålig och nötningstålig ytbehandling, vidareutvecklat genom nanoteknologi och består av en unik beläggning av kiseloxid.
2. Polyester av högsta optisk kvalitet 
3. Starkt bindande klistersystem som binder med glaset efter härdning.
4. Skyddsfilm, som skyddar produkten innan installation och som avlägsnas vid montering.

För att filmerna skall bestå oskadade under lång tid skall följande anvisningar beaktas:

 • Som grundregel gäller att film alltid är mer repkänslig än vanligt glas.
 • Därför får ej skarpa verktyg eller andra föremål som kan orsaka repning användas mot filmytan.
 

I samband med rengöring gäller:

 • Rengöring eller annan vattenbegjutning skall inte göras under de första 45 dagarna efter montering. Detta kan fördröja härdningsprocessen och det skulle ta längre tid för resterande vattenlösning mellan film och glas att torka ut. Undvik dessutom att röra filmen under denna första tid. Först efter denna tidsperiod har filmen härdat fullständigt med glaset. Torktiden kan dock behöva förlängas, tiden beror på lokala förhållanden såsom glastjocklek, årstid, luftfuktighet samt temperatur.
 • Den första tiden kan glaset och filmen vara flammig, detta beror på att torkningsprocessen har påbörjats. Vattenblåsor kan dock kvarstå en tid men försvinner efterhand.
 • Rengöring får endast ske med mjuka trasor eller gummiskrapor som är fria från hårda partiklar. Rengöring bör endast ske med en mild tvättlösning. Vanligt fönsterputsmedel kan dock användas.
 • Rengöring får inte ske med samma rengöringsverktyg och vatten som tidigare använts utvändigt. Detta på grund av att smutspartiklar kan följa med, och på så sätt skada filmen.
 • Om Ni råkar få färg, limrester eller annat på filmen, tas det lämpligast bort med lacknafta eller rödsprit, efterskölj med vatten efter rengöring.
 

OBS! Lämna en kopia av dessa anvisningar till ansvarig för rengöring av fönstren

Kontakta oss idag

Stockholm: 08-35 54 10
Göteborg: 031-350 10 11
Helsingborg: 042-35 94 65

Övriga produkter

Kontakta oss idag

Stockholm: 08-35 54 10
Göteborg: 031-350 10 11
Helsingborg: 042-35 94 65

Kontakta Filmtek