fbpx

Solfilm till komplexa glas system

Absorption är viktigt när du installerar solfilm!

Det finns ökat intresse för mängden absorption när det gäller solfilm, och alla filminstallatörer och experter bör förstå varför absorption är viktigt och varför detta blir en avgörande teknisk parameter att analysera och förstå. Låt oss börja från början. Grundläggande sett, när solen skiner och solvågorna träffar byggnadens glas, händer tre saker

Transmission, reflektion och absorption av solenergi är alltid lika med 100 %, och för 3 mm enkelglas är värdena följande:

Transmission: 83 % av solvågorna överförs omedelbart till insidan. Reflektion: 8 % reflekteras omedelbart till utsidan. Absorption: 9 % absorberas först av glaset och avges till utsidan (6 %) och insidan (3 %). G-värdesförbättringen genom att installera en fönsterfilm är resultatet av att ändra transmissionen, absorptionen och reflektionen av synligt ljus i kombination med den totala solenergin, enligt följande:

Högre transmission = mindre solskydd Högre absorption = högre avges solenergi och värme inne i byggnaden = mindre solskydd Högre reflektion = mer solskydd

De flesta konventionella solskyddsfilmer, till exempel ångbelagda (tillverkningsteknik), färgade och keramiska filmer, absorberar en större mängd infraröd solvärme och gör glaspanelen mycket varm.

Överlägsna spektralt selektiva filmer har höga förmågor att reflektera infraröd värme som håller både glaset och interiören i din byggnad vid en behaglig temperatur. Rollen och påverkan av solenergiabsorption

Ju högre absorption, desto mer kommer glasrutan att värmas upp och avge värme till insidan.

Detta läggs uppenbarligen till den överförda solenergin när den totala mängden solenergi som kommer in i byggnaden beräknas.

Solfilm till isolerglas

När du installerar fönsterfilm på insidan av dubbel- eller trippelglas kan hög absorption orsaka termiska glasbrott på grund av överdriven värmeuppbyggnad i glasrutan. Därför kan fönsterfilmer med hög absorption inte installeras på enheter med dubbel- eller trippelglas utan risk.

När glasystem blir mer komplexa, med låg-e-beläggningar som appliceras mellan trippel- och dubbelglas, blir termiska glasbrott en betydande risk vid installation av fönsterfilm på insidan.

Detta är anledningen till att allt fler tillverkare främjar installationen av fönsterfilmer på utsidan, och även om det finns en mindre effektivitetsvinst, är de mycket mer komplicerade att installera och den totala livslängden för en fönsterfilm på utsidan är alltid kortare. Betyder detta att vi inte längre kan installera på insidan av dubbel- och trippelglas?

Nej, det gör det inte. Det innebär helt enkelt att du är skyldig att verifiera fönsterfilmens absorption innan du installerar på insidan av mer komplexa glasystem.

Det finns också flera verktyg som hjälper dig att analysera film-/fönsterkompatibiliteten, som Window Optics eller Vitrages Décisions.

En övergripande tumregel är att när filmens absorption av solenergi inte överstiger 28 % (mätt enligt EN410 på 4 mm glas) är det troligt att det är säkert att installera på insidan av komplexa glas. Du kan också alltid be din leverantör om hjälp, de bör kunna ge råd och hjälpa dig med film till glas analysen.

Läs mer om vår Pleolit serie av moderna solfilmer för isolerglas här! Detta är en översättning från vår leverantör, läs orginaltexten här!

Kontakta Filmtek för professionell hjälp!

Kontakta Filmtek