fbpx

Solskydd för fönster i byggnader

Med modern teknik har det följt framsteg inom byggindustrin.

Tack vare teknikens framskridande har det utvecklats och tillverkats uppgraderingar till produkter som förr bara var till för att tillhandahålla enkla funktioner, exempelvis glas som släpper in dagsljus och skyddar mot väder och vind men är känsligt för temperaturväxlingar. Nuförtiden är det möjligt att med tilläggsprodukter uppgradera fönsterglas. Två av sätten att göra detta på är med hjälp av är fönsterfilmer och andra produkter för avskärmning av solljus som används i kontors- och andra kommersiella fastigheter samt privata bostäder. Mestadels persienner i olika utformningar.

I samband med att alla länder blir medvetna om och vinnlägger sig om att använda grön energi, är fönsterfilmer och andra solskydd för byggnadens fönster några av de bästa exemplen för effektiv energihantering. Dessa fönsteruppgraderingar skyddar människor som visats i fastigheten mot skadliga UV-strålar. De kan också blockera överföringen av värme utifrån och in i fastigheten, vilket gör att nedkylningskostnader på lång sikt minskar. Pengarna som sparas in i och med detta kan då användas till andra operationella kostnader.

Produkter som avskärmar solljus, av typen persienner, har några nackdelar. De kan blockera den inkommande luftströmmen, men samlar även på sig oönskat skräp och för att fylla en funktion av att hindra direkt solljus att komma in i rummet, så skymmer de också utsikten. De reglerar inte heller temperaturen effektivt och det innebär vid varm väderlek att fönster, där dessa produkter används, ofta måste vara öppna för att ventilera rummet. Det är också antingen eller med sol- och dagsljus, inget dagsljus släpps in när solljus avskärmas.

Fönsterfilmer å andra sidan har många fördelar över dessa avskärmande solskydd, bland annat genom de material som används och bildar en flexibel produkt i många olika varianter. I grunden finns polyesterfilmen som limmats samman med lager av metallfilm. Denna typ av material ger tillsammans med en professionell montering ett snyggt och hållbart resultat. De blockerar inte utsikten annat än om det är önskvärt. Det går att välja om de ska vara helt klara, tonade, i mönster eller annat utförande. Allt i enlighet med hur det ska harmoniera och tycke och smak för det estetiska.

Till skillnad från avskärmande solskydd så innebär en montering av fönsterfilm inte heller något problem med skräp som kommer in genom fönstren och gärna samlas mellan exempelvis persienner. På så vis har ytterligare en del av miljön vunnit mark. Det kan framhållas att montering av fönsterfilmer är en bra investering i kommersiella fastigheter, såväl befintliga som nykonstruktioner och de fungerar naturligtvis också bra i alla typer av bostäder. De kan spara pengar och energi som går att använda till andra saker. Välkommen att kontakta Filmtek för ytterligare information om fönsterfilm och fastighetsfilm till era glas.]]>

Kontakta Filmtek