Solskyddsfilm ger ett behagligt arbetsklimat!

BL60 EX är en film från vår prestige serie, väldigt populär solskyddsfilm som minskar värmen och har ett naturligt ljus. Dagsljus och ett bra inneklimat är viktiga faktorer på din arbetsplats.  BL60 EX har en svag grön ton, vilket ögat uppfattar som ett naturligt ljus – det är ungefär samma ton som finns i framrutan på bilar, vilket man knappt märker. Öka komforten och minska kylbehovet med professionellt monterad solskyddsfilm film från Filmtek©!

Objekt:
Privatvilla Saltsjö-Boo 50 kvadratmeter BL60 monterat på utsida glas för att minska värmeinstrålning och skydda interiören.