fbpx

Solskyddsfilm skapar en bättre arbetsmiljö!

Solskyddsfilm ger behagligare miljö för medarbetare!

Solskyddsfilm BL60 EX (Filmen har nytt namn och heter nu Multiglass 66) är en film från vår prestige serie, väldigt populär solskyddsfilm som minskar värmen och har ett naturligt ljus. Dagsljus och ett bra inneklimat är viktiga faktorer på din arbetsplats.  Solskyddsfilm BL60 EX har en svag grön ton, vilket ögat uppfattar som ett naturligt ljus – det är ungefär samma ton som finns i framrutan på bilar. Denna fönsterfilm släpper in så mycket ljus att den knappt är synbar. Öka komforten och minska kylbehovet med professionellt monterad solskyddsfilm film från Filmtek! Uppgradera era befintliga glas och spara på både plånbok och miljö, en bra affär helt enkelt.

Bland förbättringarna vid montering av solskyddsfilm:

  • Markanta energibesparingar, främst genom lägre kostnader för nedkylning.
  • Bättre inomhusklimat eftersom solskyddsfilm skyddar mot solvärme.
  • Blekning av inredning minskar, möbler, mattor och textilier skyddas.
  • Skadlig ultraviolett strålning når inte in i byggnaden – en hälsovinst för dem som vistas i lokalen.
  • Byggnadens exteriör får ett utseendemässigt lyft.

Objekt:
Privatvilla Saltsjö-Boo 50 kvadratmeter BL60 monterat på utsida glas för att minska värmeinstrålning och skydda interiören.

Kontakta Filmtek