fbpx

Tekniska termer

En liten ordlista med förklaringar på de vanligaste tekniska termerna som bl.a. finns i våra provhäften, specifikationer.

Dämpkoefficient: (shading coefficient)
Förhållandet mellan solvärmevinsten och solvärmeförlusten i glassystemet. Ju lägre värde desto större förmåga har glassystemet att kontrollera solenergin.

Klistersystem: 
Pressure sensitive (PS) betyder att klistersystemet aktiveras av trycket vid montering. Klisterytan på denna typ av film känns ”klistrig” när skyddsplasten tas bort. Dry sensitive (DS) betyder att klistersystemet är torrt och består av mikroskopiska limkulor som aktiveras av trycket och monteringsvätskan.

Ljusgenomsläpp: (light transmission)
Procent av det totala synliga ljus som passerar ett glassystem.

Reducerat UV-ljus: (UV-light reduction)
Procent av det totala ultravioletta ljus som solfilmen reducerar.

Reflekterat solljus: (light reflectance)
Procent av det totala synliga ljus som reflekteras av glassystemet.

Solabsorption: (solar absorption)
Procent av solljusets strålning som absorberas av glassystemet.

Solreflektion: (solar reflectance)
Procent av solljusets strålning som reflekteras av glassystemet.

Soltransmission: (solar transmission)
Procent av solljusets strålning som tillåts passera glassystemet.

Total avvisad solenergi: (total solar energy rejected)
Procent av den inkommande solenergi som glassystemet avvisar; den reflekterande solenergin plus den del absorberande solenergi som strålar ut.

U-faktor/Mild vinter: (solar heat gain coefficient)
Mått på glassystemets förmåga att reducera värmeförlusten. Ju lägre värde desto bättre värmeförlustreduktion.

Föregående bild
Nästa bild

Tekniska termer

En liten ordlista med förklaringar på de vanligaste tekniska termerna som bl.a. finns i våra provhäften, specifikationer.

Dämpkoefficient: (shading coefficient)
Förhållandet mellan solvärmevinsten och solvärmeförlusten i glassystemet. Ju lägre värde desto större förmåga har glassystemet att kontrollera solenergin.

Klistersystem: 
Pressure sensitive (PS) betyder att klistersystemet aktiveras av trycket vid montering. Klisterytan på denna typ av film känns ”klistrig” när skyddsplasten tas bort. Dry sensitive (DS) betyder att klistersystemet är torrt och består av mikroskopiska limkulor som aktiveras av trycket och monteringsvätskan.

Ljusgenomsläpp: (light transmission)
Procent av det totala synliga ljus som passerar ett glassystem.

Reducerat UV-ljus: (UV-light reduction)
Procent av det totala ultravioletta ljus som solfilmen reducerar.

Reflekterat solljus: (light reflectance)
Procent av det totala synliga ljus som reflekteras av glassystemet.

Solabsorption: (solar absorption)
Procent av solljusets strålning som absorberas av glassystemet.

Solreflektion: (solar reflectance)
Procent av solljusets strålning som reflekteras av glassystemet.

Soltransmission: (solar transmission)
Procent av solljusets strålning som tillåts passera glassystemet.

Total avvisad solenergi: (total solar energy rejected)
Procent av den inkommande solenergi som glassystemet avvisar; den reflekterande solenergin plus den del absorberande solenergi som strålar ut.

U-faktor/Mild vinter: (solar heat gain coefficient)
Mått på glassystemets förmåga att reducera värmeförlusten. Ju lägre värde desto bättre värmeförlustreduktion.

Kontakta oss idag

Stockholm: 08-35 54 10
Göteborg: 031-350 10 11
Helsingborg: 042-35 94 65

Övriga produkter

Kontakta oss idag

Stockholm: 08-35 54 10
Göteborg: 031-350 10 11
Helsingborg: 042-35 94 65

Kontakta Filmtek