Solskyddsfilm (fönsterfilm) från FilmTek ger solskydd, säkerhet och energibesparing för byggnader

Få bättre ekonomi och en bättre inomhusmiljö med solskyddsfilm!

 

Genom att låta montera solskyddsfilm på fönsterglasen till dina lokaler finns det stora ekonomiska besparingar att göra. Solskyddsfilm sparar pengar eftersom energikostnaderna blir lägre. Även arbetsmiljön påverkas positivt genom att den blir mer behaglig och som en naturlig följd av detta mer produktiv. Dessutom blir byggnadens exteriör ett snyggt blickfång. Den slitstarka filmen kommer att pryda sin plats samt spara energi och pengar i många år framöver.

Bland förbättringarna vid montering av solskyddsfilm:

  • Markanta energibesparingar, främst genom lägre kostnader för nedkylning.
  • Bättre inomhusklimat eftersom solskyddsfilm skyddar mot solvärme.
  • Blekning av inredning minskar, möbler, mattor och textilier skyddas.
  • Skadlig ultraviolett strålning når inte in i byggnaden – en hälsovinst för dem som vistas i lokalen.
  • Byggnadens exteriör får ett utseendemässigt lyft.

Produkten håller hög kvalitet och effekten är välkänt effektiv.

Fönsterfilm kan även användas för skalskydd

Förutom detta finns det möjlighet att förstärka byggnadens skalskydd med splitterskyddande film. Se säkerhetsfilm.

Gör nytta utan att stänga ute dagsljuset

Solskyddsfilm kan med fördel användas i byggnader och fastigheter för att minska värmeinstrålningen utan att ge avkall på naturligt solljus. Filmerna är tunna och har flera skikt som alla är optiskt klara och släpper igenom ljuset. Du slipper neddragna persienner eller gardiner och kan njuta av både utsikt och dagsljus utan besvärande värme och bländade reflexer.

Hållbart material ger lång livslängd

Materialet i fönsterfilmerna består av hållbara metaller och legeringar, bland annat titan, rostfritt stål, koppar, guld, silver, aluminium. Fönsterna kan tvättas som vanligt. Tekniken och materialet ger fönsterfilmen exceptionellt bra solskyddande egenskaper, vackra nyanser och lång livslängd.

Glasen tvättas precis som vanligt

Alla våra fönsterfilmer är behandlade med en väldigt slitstark ytbehandling som står emot de flesta lösningsmedel och det normala underhåll som ett glas ska klara. Tvätta som vanligt!

Produktblad
                         Solskyddsfilm
                         (Ladda ner)