fbpx

Splitterskyddsfilm till glas ger säkrare arbetsmiljö!

Ökad säkerhet
Splitterskydd med en säkerhetsfilm monterad på de befintliga glasen. Då skapar du en skyddande barriär som försvårar och fördröjer vid ett angrepp. Bidrar även till att hålla samman glas vid andra tillbud som kan inträffa på arbetsplatsen.

Ökat skydd
Säkerhetsfilmen håller ihop glaset vid ett angrepp, detta ökar splitterskyddet för skador som kan uppkomma när vasst glassplitter ramlar in i rummet och inredningen. Skyddar även människor och djur att skadas av de vassa glasbitarna.

Skyddar vid naturkatastrofer och terror
Skador på glas är ofta stora vid naturkatastrofer och starka vindar, vid terrorhandlingar och explosioner i tätbebyggda städer finner man skadat glas många hundra meter ifrån själva attentatsplatsen. Splitterskydd för dig själv och andra i din omgivning.

Uppgradera glas
Med ökade krav på lokaler och bostäder så måsta man många gånger uppgradera glas för att uppfylla nya och hårdare krav på glas, genom att laminera det befintliga glaset kan man enkelt och kostnadseffektivt uppfylla nya krav som ställs. Uppgradera glasen är smartare än att byta, både för miljön och för plånboken. Med en säkerhetsfilm får ni ett effektivt splitterskydd.

Kontakta Filmtek