UV-skyddsfilm för glas

Solens strålar mot jorden

Solen strålar ständigt sin energi mot jorden. Hur mycket av den energin som når jorden kan variera, avhängigt geografiskt läge, tid på dygnet, årstider, hur molnigt det är och hur mycket atmosfären absorberar. Den mängd av solens energi som når jorden kallas instrålning och påverkar temperaturen i våra byggnader, temperatur som är önskvärt att hålla på en bekväm nivå. Till detta används ofta olika värmekällor, klimatanläggningar för att reglera värme och kyla, isolering och solskydd. Solskydd kan sänka kostnaden för drift av klimatanläggningar och värmekällor.

 

 

Solskyddsfilm Glas Fönsterfilm Filmtek

Solens strålar som når jorden

De av solens strålar som når jorden kan delas upp i tre grupper, ultraviolett (UV), synligt ljus och infraröd (IR) strålning. De mäts i nanometer (nm) och UV-strålning har våglängd kortare än 390 nm och det mesta av den strålningen absorberas av ozonlagret. Synligt ljus har våglängder från 390 nm till 760 nm och IR-strålning har våglängder över 760 nm.

Uv-Skyddsfilm Filmtek

Solens strålar mot fönsterglas

Vanligt fönsterglas tillåter generellt synligt ljus och IR-strålning att passera in i byggnader. Enkelglas släpper igenom cirka 87% av instrålningen. Inne i byggnaden absorberas energin av människor, väggar och inredning. Den absorberade kortvågiga strålningen omvandlas till värme (långvågig strålning) när de absorberas. Denna värme kan inte passera tillbaka genom fönsterglaset utan får till följd att temperaturen i byggnaden stiger. Även traditionella persienner och rullgardiner räknas till inredning och omvandlar den kortvågiga strålningen till värme.

Bländningsskydd Solskyddsfilm Filmtek

Solens strålar kan reflekteras ut genom fönstret

Även inomhus kan ultraviolett strålning orsaka mer skada än du tror. Den UV-strålning och solvärme som dina fönsterglas släpper igenom är en stor bov i dramat när det gäller blekning och uttorkning av tyger, mattor, möbler, skyltning och annan inredning. Våra filmer reducerar solvärmen och blockerar över 99 % av den skadliga UV-strålningen och en stor del av solvärmen – vilket bevarar inredning, möbler och butiksvaror mycket längre. Fönsterfilm blockerar skadlig strålning men släpper igenom dagsljuset. 

För att skapa ett bra UV-filter på glas kan man använda en ljus solskyddsfilm som Celsius 70

Solskyddsfilm Glas Fönsterfilm Filmtek

Vi utför montage av uv skyddsfilm i Helsingborg, Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Norrköping, Lund, Gävle, Borås & Eskilstuna, Kristianstad, Halmstad, Varberg, Växjö

FilmTek är specialister på uppgradering och förädling av befintliga fönsterglas

Copy link
Powered by Social Snap