Glasförstärkning med säkerhetsfilm

Skydds- & säkerhetsfilm

Allt från inbrott och skadegörelse till stormar och terrorism – allt detta utgör ett hot mot personers säkerhet och egendom, problem som dessutom ökar i vårt samhälle. Ett sätt att förebygga dessa hot är med hjälp av våra skydds- & säkerhetsfilmer som förstärker glasytorna i din fastighet och ger dig det extra skydd som du behöver. Produkten är utformad för att absorbera slag och stötar och för att hålla glassplitter på plats om glaset skadas. Denna förebyggande insats hjälper till att minimera skador på personer och egendom vid exempelvis olyckor, inbrott, skadegörelse, explosioner etc.

Vi erbjuder säkerhetsfilmer i flera utföranden för att ge det skydd du behöver:

Vad är säkerhetsfilm?

Vi har valt att dela in fönsterfilmer för skydd och
säkerhet i 4 olika kategorier.

 • Säkerhetsfilmer
 • Skyddsfilmer
 • Repskyddsfilmer  
 • Med toning

Säkerhetsfilmer är sega transparenta laminat av polyester, på ena sidan belagda med ett mycket starkt limsystem som fäster på befintliga glasrutor. Det sega laminatet gör att rutan hålls samman även när den krossas och förhindrar på sätt att splitter kastas in i lokalen. Detta minskar risken för skador på människor och inredning om olyckan skulle vara framme. Säkerhetsfilmer är de tunnare filmerna i sortimentet och ska inte förväxlas med skyddsfilmer. Klass SS EN 12600 Klass 3, 2 & 1.

Användningsområden:

 • Skolor och daghem där det finns risk för barn att skadas på glas
 • Inom vården, framförallt psykvården, för att skydda patienter
 • Butiker för att skydda varor mot splitter vid skador på glas

Skyddsfilmer är kraftigare laminat med flera skikt, precis som säkerhetsfilmer är de på en sida belagda med ett mycket starkt limsystem som fäster på glas. Den stora skillnaden mellan säkerhetsfilm och skyddsfilm är att de klassas på olika sätt och för olika ändamål. Se vår sammanställning om glasklasser (länk till Förklaring av standarder för glas) Klass SS EN 356 P1A & P2A

Användningsområden:

 • Samma som ovan, men där skyddet behöver vara högre
 • Kontor som vill skydda sig mot ”smash & grab”-stölder
 • Butiker för att skydda sig mot intrång och även splitterskydd

Repskyddsfilmer är tunna laminat av polyester, den stora skillnaden ligger främst i limsystemet som på denna typ av film är avtagbart och därför inte biter fast i glaset på samma sätt, produkten används främst i miljöer där det finns risk för skadegörelse på glasen genom kemikalier, mekanisk åverkan och skadegörelse.

Användningsområden:

 • Skolor med problem med skadegörelse
 • Publika transporter som utsätts för skadegörelse
 • Butiker för att skydda dyra skyltfönster

Med toning, de flesta säkerhetsfilmer och skyddsfilmer kan kombineras med olika former av toning för att aven skydda mot solvärme och ge energibesparing. Läs mer om dessa funktioner på sidan om solskyddsfilm.